Arcing Horn

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    Izolator linii napowietrznej równoległe szczeliny (zwany dalej szczeliną równoległą, nazywany również róg łukowy) Ochrona odgromowa w rdzeniu myśli mieści się w zakresie dopuszczalnej szybkości wyzwalania pioruna, prześwitu między urządzeniem a izolatorem (sznurkiem) równolegle, przerzucanie błyskawicy, przerwy w łuku częstotliwości zasilania kanału, chronią izolator przed spaleniem łuku, poprawiają skuteczność ponownego załączenia, norma ta określa odpowiednie warunki techniczne, t ...